ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำเดือนเมษายน

การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 17

สถานที่จัดงาน
หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
กำหนดวันจัดงาน
9 - 11 เมษายน 2547
กิจกรรมในงาน
9 เม.ย. 47
เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬา ณ หาดวาสุกรี
เวลา 19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำและประชุมชี้แจงกติกา

10 เม.ย. 47
เวลา 06.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 06.30-18.00 น. เริ่มการแข่งขันตกปลา
เวลา 19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงบนเวที

11 เม.ย. 47
เวลา 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขันและพิธีปิด

หน่วยงานที่รับผิดชอบและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7341 1015