ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำเดือนเมษายน

ชิม "ส้มโอดี ลิ้นจี่หวาน" ที่เมืองแม่กลอง

ในปี 2547 นี้ ผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณมากพอที่จะจำหน่ายให้กับประชาชน ทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัด โดยจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงจัดงาน "ส้มโอดี ลิ้นจี่หวาน จังหวัดสมุทรสงคราม" เพื่อเป็นการเผยแพร่ลิ้นจี่ และส้มโอคุณภาพดีสู่ผู้บริโภคโดยตรง และให้เกษตรกรชาวสวนจำหน่ายผลผลิตของตนได้ ในราคาที่เป็นธรรม

กำหนดการจัดงาน
7-16 เม.ย. 47

สถานที่จัดงาน

บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมภายในงาน
มีการจำหน่ายลิ้นจี่ ส้มโอ และ ผลไม้ขึ้นชื่ออื่นๆ ของจังหวัด จำหน่ายอาหารอร่อยระดับคัดสรรของจังหวัด จัดนิทรรศการด้านวิชาการทางการเกษตร ประกวดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม และส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ประกวดธิดาชาวสวนชิงรางวัลเงินสด ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพายในงานราตรีผ้าไทย จำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 3-5 ดาว ของจังหวัด พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่น่าสนใจมากมายตลอดงาน

และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ทางจังหวัดยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่นำมาจำหน่ายภายในงาน ให้มีคุณภาพและราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการควบคุมดูแล ไม่ให้มีลิ้นจี่จากที่อื่นเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยหรือแอบอ้างชื่อเสียงของลิ้นจี่แม่กลอง การตรวจสอบสารปนเปื้อนหรือตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผลไม้ การติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน และการตรวจสอบเครื่องชั่งของร้านค้าทุกร้านที่เข้ามาจำหน่ายภายในบริเวณงาน

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์หลายวัน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน ยังสามารถแวะไปสรงน้ำและนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่กลอง หรือท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ของจังหวัด อาทิ อุทยาน ร.2 ดอนหอยหลอด และตลาดน้ำท่าคาได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ (034) 711997 และที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ (034) 711711