ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม

25 ก.ค. - 7 ส.ค. 2547

จังหวัดชัยภูมิ จัดงาน มหัศจรรย์สิ่งทออีสาน เพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนซื้อ - ขายผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งจากโรงงานและหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน รวมทั้งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้า ในด้านสิ่งทอของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

วันที่จัดงาน
25 ก.ค. - 7 ส.ค. 2547

สถานที่จัดงาน
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กิจกรรมภายในงาน

  • กลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอและผู้ผลิตสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในบริเวณงาน
  • การอบรมดีไซน์เนอร์
  • การอบรมการสร้างวแบรนด์เนม และการประกวดการสร้างแบรนด์เนม
  • การแสดงดนตรีย้อนยุค
  • การแสดงแฟชั่นวัฒนธรรมล้ำสมัย
  • การแสดงแฟชั่นผ้าทอสไตล์สากล
  • การจัดงานกาลาดินเนอร์