ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม

11 - 15 สิงหาคม 2547

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 นี้ ขอเชิญชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลนี้ โดยการชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 11 - 15 สิงหาคม นี้ โดยมีรูปแบบการจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

10.00 - 19.00 น. ชมนิทรรศการ และการสาธิตต่างๆ ภายในพระที่นั่งฯ


ชั้นบน เป็นส่วนข้อมูลของนิทรรศการ นำเสนอในรูปแบบ multimedia มีทั้งสิ้น 8 โซน คือ

 • Pre Function เป็นส่วนต้อนรับและแนะนำผู้เข้าชมนิทรรศการ ในการปฏิบัติตัว เพื่อที่จะเข้าชมนิทรรศการอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ และเหมาะสม โดยรูปแบบที่นำเสนอ คือ บอร์ดข้อมูล และเสียงบรรยาย
 • โซนที่ 2 (Landmark) เป็นส่วนแรกที่ผู้เข้าชมจะได้เห็น จึงจัดให้มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน 6 รอบ นักษัตร จำนวน 72 ภาพ โดยรูปแบบที่นำเสนอ คือ มีโครงสร้างเป็นโดม เพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมภายในตัวพระทั่งนั่ง พร้อม Plasma จำนวน 6 เครื่อง เพื่อฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในพระอิริยาบรต่างๆ ที่หาชมได้ยาก จำนวน 72 ภาพ
 • โซนที่ 3 นำเสนอพระราชจริยวัตร ในฐานะสมเด็จพระราชชนนีแห่งพระราชโอรสและพระราชธิดา โดยรูปแบบที่นำเสนอ คือ บอร์ดข้อมูลที่เป็นพระราชดำรัสหรือพระราชเสาวนีย์ ที่มีต่อพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมทั้งพระดำรัสของพระราชโอรสและพระราชธิดา ที่มีต่อพระองค์ท่าน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และหรือวิดีทัศน์ส่วนพระองค์ ี่ทรงอยู่กับพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมทั้งการจ้ด display สิ่งของที่ได้เคยทรงพระราชทานแก่พระราชโอรส และพระราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
 • โซนที่ 4 นำเสนอโครงการตามพระราชดำริ ในด้านการศึกษาที่ให้กับเด็ก โดยรูปแบบที่นำเสนอ คือ บอร์ดข้อมูลพร้อมภาพประกอบ รวมทั้งวิดีทัศน์ ที่เป็นการสัมภาษณ์เด็กที่เคยได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิในพระราชินูปถัมภ์ ผ่านจอพลาสมา ขนาด 42"
 • โซนที่ 5 นำเสนอโครงการตามพระราชดำริ ที่ส่งเสริมให้พสกนิกรมีอาชีพและรายได้ โดยมุ่งเน้นไปที่จุดกำเนิดแห่งพระราชดำริ ที่ก่อให้เกิดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษขึ้น ซึ่งที่แรกคือ โครงการส่งเสริมศิลปาชพีหุบกะพง โดยรูปแบบที่นำเสนอคือ Diorama บอร์ดข้อมูล พร้อมทั้ง display ชิ้นงานจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ที่มีคุณค่า เช่น เครื่องถม เครื่องประดับมุก คร่ำเงินคร่ำทอง และงานกะสลักไม้ เป็นต้น
 • โซนที่ 6 นำเสนอโครงการตามพระราชดำริ ที่ส่งเสริมให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโคงการป่ารักน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบที่นำเสนอ คือ บอร์ดข้อมูลพร้อมภาพประกอบ และ sound effect เสียงธรรมชาติ เช่น นกร้อง น้ำไหล เป็นต้น
 • โซนที่ 7 นำเสนอโครงการตามพระราชดำริ ที่ทรงให้ความกรุณาแก่คนชรา เช่น โครงการธนาคารสมอง สภากาชาด เป็นต้น โดยรูปแบบที่นำเสนอคือ บอร์ดข้อมูลพร้อมภาพประกอบ และวิดีทัศน์
 • โซนที่ 8 นำเสนอพระเกียรติคุณที่ทั่วโลกสรรเสริญ ดังเห็นได้จากการที่ทรงได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ที่ต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย โดยรูปแบบที่นำเสนอคือ บอร์ดข้อมูลพร้อมภาพประกอบ และวิดีทัศน์

ชั้นล่าง ใช้เป็นที่สาธิตและจัดแสดงผลงานตามโครงการพระราชดำริ และงานที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ดังนี้

 • การสาธิตทำเครื่องปั้นดินเผา จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร
 • การสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววัง จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านเสด็จ จ.อ่างทอง
 • การสาธิตหัตถกรมจักสานย่านลิเภา จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ จ.นราธิวาส
 • การสาธิตทอผ้าซิ่นตีนจก จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านคูบัว จ.ราชบุรี
 • การสาธิตทอผ้าแพรวา ผ้าภูไท จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ จ.กาฬสินธุ์
 • การสาธิตทอผ้าไทย จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ จ.นราธิวาส
 • การสาธิตแกะสลักผลไม้และศิลปะการพับผ้าบนโต๊ะอาหารแบบชาววัง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

19.00 - 21.00 น. ชมการแสดงกลางแจ้ง พร้อมระบบแสงเสียง บริเวณสนามหญ้าวงกลมด้านทิศเหนือพระที่นั่งฯ ดังนี้

 • วันที่ 11 สิงหาคม การแสดงชุด "ร้อยรสบทเพลงพื้นบ้าน" ประกอบด้วย รำโทน เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย และเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ตอน "ขุนแผนล่องทัพ"
 • วันที่ 12 สิงหาคม การแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา "บุษบาเสี่ยงเทียน"
 • วันที่ 13 สิงหาคม การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "ศึกนาคบาศ - ศรกินนม"
 • วันที่ 14 สิงหาคม การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "ทศกัณฑ์เกี้ยวนาง" และ "หนุมานจับนางเบญจกาย"
 • วันที่ 15 สิงหาคม การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยแนวอคูสติก โดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอินทร์ แห่งภาพยนต์โหมโรง)

เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ทุกวัน