ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม

จังหวัดนครนายกจัดงาน เทศกาลส้มโอกระฉ่อนเมืองนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์ส้มโอดีมีคุณภาพ ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมาก ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมการผลิตส้มโอ ด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การตลาด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

นครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำนครนายก แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปี รร.จปร. เมืองโบราณบ้านดงละคร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพ เข้าชมการเกษตรที่ปรับลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผล เช่น ท่าด่านโฮมสเตย์

หลังจากท่องเที่ยวพักผ่อนเพิ่มสีสันให้ชีวิตแล้ว ก่อนเดินทางกลับ แวะชมงานเทศกาลส้มโอกระฉ่อนเมืองนครนายก และเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อส้มโอพันธุ์ดีจากสวน ในราคายุติธรรม รวมทั้งเลือกซื้อของดีจากชุมชนท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จากเหง้าไม้ไผ่ กระยาสารท ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นต้น

วันที่จัดงาน
11 - 15 สิงหาคม 2547

สถานที่จัดงาน
ณ บริเวณสวนจตุจักรนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

กิจกรรมภายในงาน

  • ออกร้านจำหน่ายผลผลิตส้มโอและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอจากชาวสวนนครนายก
  • จำหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มโอ
  • ชมนิทรรศการด้านการผลิตและการจัดการตลาดผลผลิตส้มโอ
  • เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก
  • รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฟรีตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา โทรศัพท์ 0-3732-8179, 0-9603-5779, 0-1862-1358
  • สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 โทรศัพท์ 0-3731-2282, 0-3731-2284 www.tat8.com