ปฎิทินการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม

ในปีมหามงคล 2547 ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ชาวกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ งาน มหกรรมวิจิตรแพรวา วิถีไทย เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี และยังเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

วันที่จัดงาน
7 - 12 สิงหาคม 2547

สถานที่จัดงาน
บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมภายในงาน
ภาคกลางวัน 7-12 สิงหาคม เวลา 13.00 - 19.00 น.

 • ประกวดผ้าไหมแพรวา
 • ประกวดคณะกลองยาว
 • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • ประกวดเดี่ยวพิณ แคน โหวด โปงลาง ปี่ภูไท
 • ประกวดเต้นแอโรบิค
 • เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน OTOP จาก 7 จังหวัด
 • มหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย
 • ประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธ์ (7 - 8 ส.ค.)
 • ประกวดจัดพานบายศรี (12 ส.ค.)

ภาคกลางคืน 7 สิงหาคม เวลา 19.00 - 23.00 น.

 • แสดงเพลงภาคกลาง "เพลงเรือ"
 • ฉายวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย "เทิดพระเกียรติอัครราชินี ศรีแผ่นดิน"
 • พิธีเปิดงาน
 • มหกรรมกลองเฉลิมพระเกียรติ
 • การแสดงโขนกรมศิลปากร เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบถวายลิง

ภาคกลางคืน 8 สิงหาคม เวลา 19.00 - 23.00 น.

 • แสดงเพลงภาคกลาง "เพลงเรือ"
 • ฉายวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย "เทิดพระเกียรติอัครราชินี ศรีแผ่นดิน"
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • การแสดงเพลงภาคกลาง "เพลงอีแซว"
 • การแสดงสายสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง
 • ละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน

ภาคกลางคืน 9 สิงหาคม เวลา 19.00 - 23.00 น.

 • ฉายวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย "เทิดพระเกียรติอัครราชินี ศรีแผ่นดิน"
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเขมร
 • การแสดงลิเกครงเครื่อง

ภาคกลางคืน 10 สิงหาคม เวลา 19.00 - 23.00 น.

 • ฉายวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย "เทิดพระเกียรติอัครราชินี ศรีแผ่นดิน
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ
 • การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม

ภาคกลางคืน 11 สิงหาคม เวลา 19.000 - 23.00 น.

 • ฉายวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย "เทิดพระเกียรติอัครราชินี ศรีแผ่นดิน
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากประเทศเวียดนาม
 • การแสดงลูกทุ่ง จินตลีลา หมอลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่"

ภาคกลางคืน 12 สิงหาคม เวลา 17.00 - 23.00 น.

 • ชาวกาฬสินธุ์เดินเทิดพระเกียรติจาก 4 มุมเมือง
 • ฉายวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย "เทิดพระเกียรติอัครราชินี ศรีแผ่นดิน
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • การแสดงชุด "ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญสรภัญญะเทิดพระเกียรติ"
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ร้อยดวงใจชาวไทย 4 ภาค

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kalasin.go.th/info/paewa47.htm