ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

จังหวัดอ่างทอง เดิมชื่อเมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของ กรุงศรีอยุธยา ในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายตอน โดยเฉพาะ ครั้งหลังสุดพม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายตีกรุงศรีอยุธยา และเกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึก ไว้ในประวัติศาสตร์ไทย คือ ศึกบางระจัน ขึ้นที่บ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ปลายสมัยกรุงธนบุรี ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บ้านบางแก้ว เรียก ชื่อเมืองใหม่ว่า "อ่างทอง" เพราะเป็นที่ลุ่มและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเสมือนขุมทรัพย์

จังหวัดอ่างทองมีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสายคือ แม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา

การปกครอง

จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย อำเภอสามโก้

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก จดจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จดจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ จดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร