ที่ระลึกจากจังหวัด


การเดินทางไปเยือนอ่างทอง นอกจากจะได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินจากการไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ๆ ตลอดจน แหล่งผลิตหัตถกรรม ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพอันลือชื่อของจังหวัดอ่างทอง ดังได้กล่าวมาแล้ว อ่างทองยังมี ผลิตผลต่างๆ อีกมากมายที่จะให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก ซึ่งจะให้ความภูมิใจทั้งผู้ให้และถูกใจแก่ผู้รับ

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เรือกสวนของอ่างทองมีผลไม้รสชาติอร่อยทุกฤดูกาล นอกจากจะมี มะปราง ส้มโอ ฝรั่ง ละมุด และมะละกอแล้ว ทางจังหวัดกำลังส่งเสริมให้ปลูกทุเรียนขึ้นในท้องที่อำเภอ โพธิ์ทอง ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาสามารถทำรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นมูลค่านับล้านบาท ดังนั้น ในอนา จังหวัดอ่างทองอาจเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดจันทบุรี

อาณาบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำของอ่างทอง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด กุ้งก้ามกราม ปลาเนื้ออ่อน ปลายี่สก ปลาน้ำเงิน ฯลฯ จึงมีความสดเป็นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ อาหาร ทั้งยังมีปริมาณมากมายจนชาวอ่างทองนำมาแปรร