เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดเป็นประจำทุกปี ปลายเดือนมกราคม ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีการแสดงและประกวดผลงานด้านศิลปาชีพ สินค้าพื้นเมืองทั่วไป การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม

งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศูนย์ศิลาชีพบางไทร

งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศูนย์ศิลาชีพบางไทร จัดเป็นประจำทุกปี ในเดือนพฤศจิกายน ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ประกวดกระทง ประกวดโคมแขวน การแสดง การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งเรือยาวประเพณี เรือยาวนานาชาติ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

งานเทศกาลสงกรานต์

งานเทศกาลสงกรานต์ จัดในวันที่ 13 เมษายน เป็นประจำทุกปี หน้าวิหารพระมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีขบวนแห่ตามประเพณีของชาวอยุธยา และขบวนแห่เถิดเทิง สรงน้ำพระมงคลบพิตรจำลอง ประกวดนางสงกรานต์

พิธีไหว้ครูบูชาเตา

พิธีไหว้ครูบูชาเตา เป็น " พิธีไหว้ครู " ช่างตีมีดตีดาบของชาวบ้านต้นโพธิ์บ้าน ไผ่หนองและบ้านสาลัย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง ซึ่งมีอาชีพในการตีมีดที่รู้จักกันทั่วไปว่า " มีดอรัญญิก "

บรรพชนของชาวบ้านไผ่หนองและบ้านโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวงนั้น เป็นชาวเวียงจันทน์เข้ามาตั้งรกรากอยู่ ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีอาชีพในการตีทองและเหล็ก แต่ต่อมาเลิกทำทองถึงเหลือแต่การตีเหล็กอย่างเดียว เหล็กที่ตีส่วนใหญ่ทำเป็นมีดดาบและอาวุธ ตลอดจนเครื่องใช้อื่น ๆ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก เมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมาขายที่หมู่บ้านอรัญญิก ตำบลปากน้ำ อำเภอท่าเรือ จึงเรียกว่ามีด " อรัญญิก " สิ่งที่ชาวตำบลท่าช้างทุกคน ยังคงถือสืบต่อกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณี เดิม คือ การ " ไหว้ครูบูชาเตา " ซึ่งทุกบ้านจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าตรู่ของวันขึ้น 7 ค่ำ 9 ค่ำ ฯลฯ เดือนห้า ( ประมาณ เมษายน - พฤษภาคม ) ตามแต่สะดวกเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนทั้งยังเป็นการปัดเป่าอุปัทวเหตุต่าง ๆ ในการตีเหล็กด้วย


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร