การเดินทาง


ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้หลายเส้นทาง ดังนี้

1. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ใชัเส้นทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปจังหวัด ปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 ไปยังตัวเมืองอยุธยา
3. ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทางรถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานี ขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) ทุกวัน ๆ ละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 2725242

ทางรถไฟ

สามารถใช้ขบวนรถโดยสาร ที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไป สายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี เส้นทางสายเหนือจะผ่านอำเภอท่าเรือด้วย ในแต่ละวันจะมีรถไฟบริการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารขึ้นลงวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินระหว่างกรุงเทพฯ-สถานีอยุธยา-กรุงเทพฯ ในโอกาสพิเศษปีละ 3 ขบวน คือวันที่ 26 มีนาคม (วันสถาปนาการรถไฟและวันที่ระลึกถึงการเปิดทางรถไฟสายแรก ที่เดินรถระหว่างกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2433) วันที่ 14 กันยายน (วันบุรฉัตร-เพื่อรำลึกถึงพระองค์เจ้าบุรฉัตรฯ ผู้บัญชาการ รถไฟพระองค์แรก) วันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช-เพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิดกิจการรถไฟไทย) และวันที่ 5 ธันวาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า- อยู่หัว) รายละเอียดสอบถาม หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 2237010, 2237020

ทางเรือ

ปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมาก เพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพ และชีวิตความเป็น อยู่ของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นการย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ ประเทศไทยมีการค้าขายกับชาวต่างชาติโดยเรือสำเภาต่างประเทศที่สัญจรในลำน้ำเจ้าพระยาในอดีต

บริษัทเดินเรือที่จัดบริการนำเที่ยวไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้

บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด จัดรายการนำเที่ยวสู่อำเภอบางปะอิน ผ่านวัดไผ่ล้อมและแวะเที่ยวชม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทุกวันอาทิตย์ เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน อัตราค่าบริการคนละ 190 บาท ชั้นดาดฟ้าคนละ 250 บาท ผู้สนใจควรติดต่อสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 2225330,2253002-3

เรือโอเรียนเต็ลควีน และเรืออยุธยาปริ๊นเซส จัดรายการนำเที่ยวพร้อมอาหารแบบบุฟเฟ่และเครื่องดื่ม พร้อมบริการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน และพระนครศรีอยุธยา เป็นประจำทุกวัน โดยเรือจะออกจาก ท่าเรือโรงแรมโอเรียลเต็ล บางรัก เวลาประมาณ 08.00 น. อัตราค่าบริการคนละ 1,200 บาท รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ โทร. 2360400-9 ต่อ 3133

เรือเมขลา มีบริการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวพระนครศรีอยุธยาแบบ 2 วัน 1 คืน โดยเรือจะออกจากซอยเจริญนคร 59 เวลา 08.00 น. อัตราค่าบริการพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 4,200 - 5,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 2567168-9

เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์ บริการเดินเรือพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเรือออกที่ท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เป็นประจำทุกวันเวลา 08.00 น. อัตรา ค่าบริการคนละ 800-1,100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 266-125, 2342250, 2332877

เรือฮอริซันครุ้ยส์ มีบริการนำเที่ยวแบบเช่าเหมาลำสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวพระนคร- ศรีอยุธยา อัตราค่าบริการเช่าแบบเหมาลำ 8,000 บาท/ชั่วโมง พร้อมอาหารเครื่องดื่ม 300 บาท/คน โดยเรือ จะออกจากท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 2668164-6

นอกจากนี้การท่องเที่ยวทางน้ำเลียบชายฝั่งรอบเกาะเมืองทำได้โดย การเช่าเหมาลำเรือหางยาวได้ที่ ท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง

ระยะทางจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาไปอำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัด

อำเภอท่าเรือ ระยะทาง 75 กิโลเมตร
อำเภอนครหลวง ระยะทาง 20 กิโลเมตร
อำเภอบางไทร ระยะทาง 45 กิโลเมตร
อำเภอบางบาล ระยะทาง 10 กิโลเมตร
อำเภอบางปะอิน ระยะทาง 28 กิโลเมตร
อำเภอบางปะหัน ระยะทาง 13 กิโลเมตร
อำเภอผักไห่ ระยะทาง 29 กิโลเมตร
อำเภอภาชี ระยะทาง 35 กิโลเมตร
อำเภอลาดบัวหลวง ระยะทาง 65 กิโลเมตร
อำเภอวังน้อย ระยะทาง 20 กิโลเมตร
อำเภอเสนา ระยะทาง 20 กิโลเมตร
อำเภอบางซ้าย ระยะทาง 34 กิโลเมตร
อำเภออุทัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอมหาราช ระยะทาง 25 กิโลเมตร
อำเภอบ้านแพรก ระยะทาง 53 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพฯ ระยะทาง 76 กิโลเมตร
พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง ระยะทาง 31 กิโลเมตร
พระนครศรีอยุธยา - สระบุรี ระยะทาง 63 กิโลเมตร
พระนครศรีอยุธยา - สุพรรณบุรี ระยะทาง 53 กิโลเมตร

<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร