" กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิตย์ สักกะทัตติยะ วิศนุกรรมประสิทธิ์ "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
รูปปราสาทพระที่นั่งจักรีมีหน้าบันปราสาท เป็นเครื่องหมายพุทธศิลป์ องค์ปราสาทแสดงว่าเป็น ราชธานีและเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมของไทย


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง

พระบรมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชบูรณะ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดเทพธิดาราม
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดสระเกศ
วัดสุทัศน์เทพวราราม