การเดินทาง


ทางบก

มีรถประจำทางบริการตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น. บางสายบริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ก็มี รถรับจ้างอื่น ๆ มีอยู่ตลอดเวลา

ทางน้ำ

มีบริการเรือโดยสารข้ามฟากบริเวณ ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าเตียน ท่าเทเวศร์ ท่าคลองสาน ท่า- สี่พระยา ฯลฯ และบริการเรือด่วน จากจังหวัดนนทบุรีถึงท่าเรือวัดราชสิงขรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. รายละเอียดสอบถาม บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 2253002-3

ทางอากาศ

บริษัทการบินไทยมีบริการเครื่องบินไปจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ติดต่อขอทราบรายละเอียด เกี่ยวกับเวลาเดินทางและอัตราค่าบริการได้ที่ หมายเลข โทร. 2800070,2800080

ทางรถไฟ

มีบริการเดินรถไฟทั่วทุกภาค ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการทางสถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 2237010, 2237020

สถานีเดินรถประจำทางต่างจังหวัด