เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานนมัสการหลวงพ่อโสธร

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีหนึ่งมี 3 ครั้ง มีกำหนดทางจันทรคติดังนี้
1. งานเทศกาลกลางเดือน 5 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ ถึง วันแรม 1 ค่ำ รวม 3 วัน 3 คืน ถือว่าเป็นงาน ฉลองสมโภชในวัดที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้
2. งานเทศกาลกลางเดือนสิบสอง เริ่มงานวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2433 เกิดโรคฝีดาษระบาดไปทั่ว ชาวบ้านจึงบนบานต่อหลวงพ่อโสธรขอให้หาย และได้จัดพิธีสมโภชจน กลายเป็นงานประเพณีสืบต่อมา ปัจจุบันทางจังหวัดฉะเชิงเทราและทางวัดโสธรฯ ได้ร่วมกันจัด "งานนมัสการ พระพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา" ขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการเฉลิมฉลองและจัดขบวนแห่หลวง- พ่อโสธรจำลองทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นงานประจำปีครั้งใหญ่ของจังหวัด
3. งานเทศกาลตรุษจีน จัดโดยสมาคมชาวจีน พร้อมด้วยพ่อค้า ข้าราชการ และประชาชนใน จังหวัด เริ่มงานตั้งแต่วัน