" เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารหอม "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ภาพโบสถ์ คือที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมือง


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)