การเดินทาง


ฉะเชิงเทราห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสาร และรถไฟ รายละเอียดการเดินทางมีดังนี้

ทางรถยนต์

สามารถไปได้หลายเส้นทางได้แก่

สายกรุงเทพฯ-มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 304

สายกรุงเทพฯ-บางนา-บางบ่อ-บางปะกง ทางหลวงหมายเลข 34 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 314 สายบางปะกง - ฉะเชิงเทรา

สายกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-บางปะกง ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 314 สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา

ทางรถโดยสารประจำทาง

มีบริการรถโดยสารออกจาก 2 สถานี ได้แก่
สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) รถธรรมดาออกทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. รถปรับ- อากาศออกทุก 30 นาที ตั้งแต่เ