ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าพื้นเมือง

ผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดชัยนาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือชาวบ้านเป็น หลัก มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแตกต่างกันไป ซึ่งต่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและ ยอมรับ ประกอบกับคุณภาพดี และราคาก็ย่อมเยาอีกด้วย อาทิ

เครื่องจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่

เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเสื่อกกที่มีชื่อเสียงมานาน นิยมผลิตในเขตตำบลท่าฉนวน อำเภอ- มโนรมย์ มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพอยู่เสมอ เช่น เสื่อกก ถาดผลไม้ กระบุง ตะกร้า พัด และเครื่องใช้ ในครัวเรือนอีกหลายชนิด

ถาดผลไม้รูปไก่จากผักตบชวา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไป ผลิตมากในเขตท้องที่อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา และอำเภอเมืองชัยนาท

เปลญวนจากผักตบชวา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนอนพักผ่อน ซึ่งผลิตจากผักตบชวา ผลิตมากในเขตท้องที่บ้านหนอง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา และบ้านแหลมหว้า อำเภอเมืองชัยนาท

ไม้จิ้มฟันหาดท่าเสา

ผลิตจากไม้ไผ่ ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยแสงแดดและตู้อบไฟฟ้า บรรจุถุงพลาสติกและกล่องกระดาษ นิยมผลิตที่ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท

ไม้กวาดดอกหญ้า

เป็นไม้กวาดที่ทำจากดอกหญ้าชนิดหนึ่ง มีคุณภาพดีทนทาน ราคาถูก แหล่งผลิตที่สำคัญ คือท้องที่ ตำบลวังเคียน อำเภอวัดสิงห์

ที่นอนดักคะนน

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซึ่งยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผ้าทอพื้นบ้านเนินขาม

เป็นผ้าทอพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบรรพบุรุษเชื้อชาติลาว ซึ่งอพยพมาตั้งรกรากในเขตจังหวัดชัยนาท

น้ำตาลห้วยกรด

เป็นน้ำตาลปึกที่ผลิตจากตาลโตนด ซึ่งมีปลูกกันมากในเขตท้องที่ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิม รสหอมหวานน่ารับประทาน เหมาะสำหรับการประกอบอาหารประเภทขนม มีชื่อเสียงมานาน

ข้าวซ้อมมือ

เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ ตำบลดงคอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี

ส้มโอมโนรมย์

ริเริ่มปลูกกันมาเกือบ 100 ปีแล้ว มีชื่อเสียงมาก พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวา เนื้อที่ชาวบ้านเรียกว่า " กุ้ง" หรือ "กร้าม" นั้นมีรสหวานและกรอบ มีผลใหญ่ พันธุ์ส้มกรุ่น รสหวานอมเปรี้ยว กุ้งมีน้ำเล็กน้อย พันธุ์ขาวแก้ว มีลักษณะเหมือนพันธุ์ขาวแตงกวา แต่ผลเล็กกว่า รสชาติดีเช่นเดียวกัน


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร