การเดินทาง


ทางรถยนต์

ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 190 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปชัยนาทอีก 10 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีเดินรถปรับอากาศสายเหนือ ถนน- พหลโยธิน โทร. 2794484-7 และรถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 2710101-5 โดยเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 05.00-17.50 น. ราคา 89 บาทและ 49 บาทตามลำดับ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร