เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี จะจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควขึ้นทุกปี ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงแสงและเสียง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควทุกคืน ตลอดงาน

รำเหย่ย

รำเหย่ย เป็