การเดินทาง


ทางรถยนต์

ไปตามถนนเพชรเกษมหรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึง จังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 129 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

ทางรถโดยสารประจำทาง

รถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่ เวลา 06.00-22.00 น. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณสองชั่วโมง ค่าโดยสาร 62 บาท

รายละเอียดโปรดติดต่อสถานีเดินรถปรับอากาศ (สายใต้) โทร. 4351199

รถธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.30-19.30 น. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณสองชั่วโมง ค่าโดยสาร 35 บาท

รายละเอียดโปรดติดต่อบริษัทขนส่ง (สายใต้) โทร. 4345557-8

ทางรถไฟ

มีรถดีเซลรางออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยวันละ 2 เที่ยว เวลา 08.00 และ 13.00 น. แวะจอดที่ สถานีรถไฟกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ากิเลน สถานีน้ำตก ค่าโดยสารตลอดสาย 25 บาท

รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร. 4113102

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ มี