ร้านอาหาร


ลพบุรีคาเฟ่ ภายในโรงแรมลพบุรีอินน์ ถ.นารายณ์มหาราช โทร. 412300
มหาสารคาม 3 622/7-10 ถ.นารายณ์มหาราช โทร. 412995
อโนดาดนอก (ฟิชชิงปาร์ค) 120 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน โทร. 412731
มิ้งค์ทอง (โพธิ์งาม) ถ.ป่าหวาย โทร. 411104
ร้อยเอ็ด 229/88-9 ถ.นารายณ์มหาราช โทร. 413301
จันทร์เจ้า 5/4 ถ.สุรสงคราม โทร. 411589
สระแก้วสุกี้ ถ.นารายณ๎มหาราช
เดอร์ลุกเฮ้าส์ 80/12-4 ถนนปรางค์สามยอด โทร. 413284
เพ็ญพรรณ ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก
ไวส์เฮ้าส์การ์เด้น 18 ถ.พระยาจำกัด โทร. 413085
ทะเลเผาซีฟู๊ดส์ ใกล้ปั้ม ป.ต.ท.สระแก้ว
ห้องอาหารบัวหลวง ถนนนารายณ์มหาราช โทร. 411014
ห้องอาหารมหาสารคาม 3 ถนนนารายณ์มหาราชโทร. 412995
สวนอาหารเงาไผ่ ถนนพหลโยธิน ข้างศาลากลางจังหวัด
ห้องอาหารจันทร์เจ้า ซอยสรศักดิ์ ถ.สุรสงคราม โทร. 411589
ห้องอาหารเหรียญทอง ถนนปรางค์สามยอด ข้างโรงแรมเมืองทอง โทร. 411289
ห้องอาหารคิงส์ ถนนวิชาเยนทร์ โทร. 411946
ดี พี เอ็ม 81 ห้องอาหาร ถนนราชดำเนิน โทร. 411750
ดิออร์คอฟฟี่ชอพ ถนนนารายณ์มหาราช
บูลย์เบเกอรี่ ถนนหน้าพระกาฬ โทร. 411633
ร้านประชานิยม 45/4-5 ถนนพระยาจำกัด
ร้านกู๋ 35-37 ถนนหน้าพระกาฬ
ร้านดี ดี 3 ถนนหน้าพระกาฬ
ภัตตาคารไทเป ถนนสุระสงคราม โทร. 411648
ครัวไทย 1/59 สายป่าหวาย โทร. 413690
ราณี 478 ถนนนารายณ์มหาราช โทร. 412977
มังกรโภชนา 524 ถนนนารายณ์มหาราช โทร. 412839

ไนท์คลับ

เจ้าพระยา ถนนนารายณ์มหาราช
โกลเด้นทาวน์ ถนนนารายณ์มหาราช
เดอะเบลล์ ถนนหน้าพระกาฬ

โรงภาพยนตร์

ลพบุรีเธียเตอร์ บริเวณสระแก้ว
นารายณ์ประสิทธิ์ ถนนพระยากำจัด
ทหารบก บริเวณสระแก้ว
มาลัยรามา ถนนปรางค์สามยอด

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลลพบุรี ถนนพหลโยธิน โทร. 411250, 411267
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ถนนพหลโยธิน โทร. 411601, 411624
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ถนนลพบุรี-บ้านแพรก โทร. 413622, 412160

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โทร. 411500
อำเภอเมืองลพบุรี โทร. 411004
เทศบาลเมืองลพบุรี โทร. 411047
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี โทร. 411013, 191
ดับเพลิง โทร. 411111, 199
ตำรวจทางหลวง โทร. 411622
ไฟฟ้า โทร. 411456
ประปา โทร. 411480
ชุมสายโทรศัพท์ โทร. 411114
สถานีรถไฟ โทร. 411022
ร.ส.พ. โทร. 411739
ไปรษณีย์โทรเลข โทร. 411011
สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทร. (036) 411500

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี (สำนักงานชั่วคราว) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000






<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก