ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจของจังหวัดลพบุรี

ดินสอพอง ดินสอพองของ จังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็น ดินสอพองที่ดีที่สุดในเมือง ไทย นับเป็นของฝากที่มี ชื่อเสียงเก่าแก่ในอดีต สมัย ก่อนนิยมนำไปทาตัวให้ เย็นสบาย ปัจจุบันใช้กัน น้อย ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ ในการอุดไม้สำหรับขัด ใน การทำเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ และใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้านและยาสีฟันอีกด้วย ดินสอพองใน ปัจจุบันทำกันมากบริเวณหมู่บ้านท่ากระยาง สะพานอิฐ และบ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
น้อยหน่า เป็นผลไม้ที่ชึ้นชื่อลือชาของจังหวัดลพบุรีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีชื่อเสียงมากคือ "น้อยหน่าพระที่นั่งเย็น" ปลูกกันมากในบริเวณพระที่นั่งเย็น ต.ทะเลชุบศร น้อยหน่าลพบุรีถือกันว่า มีรสชาติดีและผลโต ปลูกกันมากแถวบ้านน้ำจั้น เขาสามยอดในเขตนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองฯและ บางท้องที่ในเขต อ.พัฒนานิคม ออกผลชุกราวเดือน กรกฎาคม-กันยายน
ส้มฟัก ทำจากเนื้อปลาคลุกกับข้าวและกระเทียมและเครื่องอื่นๆ เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงมากอย่างหนึ่งของ ลพบุรี เป็นที่ขึ้นชื่อว่ามีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่น คือ ไม่เปรี้ยว ไม่เค็มเกินไป จำหน่ายกันมากแถวตลาด บนเมือง อ.เมืองลพบุรี
ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหม ฝ้าย และผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล แหล่งทอผ้าพื้นเมืองนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกล้วย บ้าน ทราย และบ้านหินปัก อ.บ้านหมี่ ผ้ามัดหมี่ลพบุรีได้ชื่อว่า มีคุณภาพดี ราคาถูก ซักรีดง่าย ส่วน ผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชั้นยอดของเมืองไทย
เสื่อกก ทำกันมากที่ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล ซึ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดลพบุรี เนื่องจากหมู่บ้าน นี้ปลูกต้นกกกันมาก จึงใช้เวลาว่างจากการทำไร่ มาทอเสื่อกก และทำผลิตภัณฑ์จากกกจำหน่าย หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกวังก้านเหลือง สามารถแวะเที่ยวชมได้ทั้งสองแห่งในวันเดียว
ไข่เค็มดินสอพอง เป็นการทำไข่เค็ม โดยการใช้ดินสอพองผสมเกลือหุ้มไข่ให้เป็นไข่เค็ม ทำกันมากที่ชมรม แม่บ้านทหารบกค่ายศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี
เครื่องจักสาน ทำกันมากในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้ง ส่วนใหญ่ได้แก่ กระบุง ตะกร้า เครื่องใช้ต่าง ๆ
โลหะหล่อ ทำกันมากที่บ้านท่ากระยาง อำเภอเมืองหลังวัดตองปุ เดิมเป็นหมู่บ้านช่างหล่อ มีอาชีพหล่อ พระพุทธรูปด้วยโลหะ ต่อมาได้หล่อรูปโลหะอื่น ๆ เช่น ของที่ระลึกและเลียนแบบของเก่า เช่น เทวรูปต่าง ๆ รูปหนุมาน รูปสัตว์ในเทพนิยาย และสิ่งของเครื่องใช้โลหะต่างๆ
หินทรายแกะสลัก ทำกันที่บ้านหนองแล้ง อำเภอโคกสำโรง ซึ่งมีอาชีพการแกะสลักหินทรายเป็นรูปต่าง ๆ เลียนแบบของเก่า เช่น ศิวลึงค์ ธรรมจักรกวางหมอบศิลปะทวาราวดี เทวรูป พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี รูปสัตว์ต่าง ๆ
พลอย การเจียระไนพลอย ทำกันมากในเขตตัวอำเภอบ้านหมี่ โดยการนำพลอยเม็ดเล็ก ๆ มาจากแหล่ง อื่น เช่น จันทบุรี เมื่อเจียระไนเสร็จแล้วจะส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ เพื่อประกอบเรือนเครื่องประดับ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร