การเดินทาง


ทางรถยนต์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นถนนมาตรฐานมีเกาะกลางถนนแบ่งแยกทางวิ่ง ที่ปลอดภัยจากกรุงเทพฯ จนถึงสระบุรี ผ่านอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี เป็นระยะทางทั้งสิ้น 153 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ผ่านไป ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรี จากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-ลพบุรี ทุกวัน ดังนี้
รถโดยสารธรรมดา บริการเที่ยวแรก 05.00-18.00 น. (รถออกทุก 20 นาที) ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2710101-5
รถโดยสารปรับอากาศ บริการเที่ยวแรก 05.00-20.00 น. (รถออกทุก 15 นาที) ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2794484-7

ทางรถไฟ

จังหวัดลพบุรีมีทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ (ผ่านตัวเมืองลพบุรีขึ้นไปสู่เชียงใหม่) ซึ่งในแต่ ละวัน จะมีขบวนรถไฟวิ่งบริการ จอดที่สถานีรถไฟจังหวัดลพบุรีวันละหลายขบวน

นอกจากนี้ ยังมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพฯผ่านอำเภอชัยบาดาลที่สถานีรถไฟ ลำนารายณ์ขึ้นสู่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย อีกทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอาจจะใช้เดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่อำเภอชัยบาดาลได้ รายละเอียดการเดินทางติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010,2237020

การเดินทางภายในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดโดยรอบ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมืองลพบุรีกับแหล่งท่องเที่ยว ในระยะ 20 กิโลเมตร รอบนอก นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมืองลพบุรีกับชุมชนรอบนอกได้ ส่วน ภายในตัวเมืองลพบุรี มีรถสองแถวและสามล้อคอยให้บริการอยู่ตลอดทั้งวัน

ตาราง แสดงบริการรถโดยสารสาธารณะส่งระหว่างตัวเมืองลพบุรีกับกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง

ตาราง แสดงการบริการขนส่งสาธารณะระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรีกับชุมชนรอบนอก

*อัตราค่าโดยสาร 10 กิโลเมตร แรก 2 บาท เกิน 10 กิโลเมตร ราคา 3 บาท


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร