ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

นครนายกเป็นจังหวัดในภาคกลาง มีหลักฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในสมัยทวาราวดี แต่ชื่อ "นครนายก" นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา คือ เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขต มณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงยกเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง และให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486 - 2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ

การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี

อาณาเขต

นครนายกมีพื้นที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จดจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
ทิศใต้ จดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก จดจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก จดจังหวัดปทุมธานี

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ตอนเหนือและตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับ เขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญคือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง

ภูมิอากาศ

นครนายกมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และชุ่มชื้นสลับกันอย่างเห็นได้ชัด มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร