การเดินทาง


ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถไปนครนายกได้ 2 เส้นทาง คือ ทางสายเลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทาง 105 กิโลเมตร และเส้นทางสายกรุงเทพฯ - หินกอง (สระบุรี) เลี้ยวขวาไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) ถึงนครนายก รวมระยะทาง 137 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก เฉียงเหนือ (หมอชิต) ไปยังตัวเมืองนครนายกรวมทั้งสิ้น 3 สายด้วยกัน คือ รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-หินกอง- นครนายก สายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี และสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ นอกจากนี้มีบริการรถสายพิเศษ กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเรียนนายร้อย จปร. แต่ไม่ผ่านตัวเมืองนครนายก รายละเอียดติดต่อสถานีขนส่ง หมอชิต โทร. 2794484-7 (รถโดยสารธรรมดา) และ โทร. 2710101-5 (รถโดยสารปรับอากาศ)

การเดินทางจากนครนายกไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

สถานีขนส่งนครนายกมีรถประจำทางสู่จังหวัดข้างเคียง เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และ จันทบุรี ส่วนการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวและอำเภอต่าง ๆ มีบริการรถสองแถววิ่งบริการวันละหลาย เที่ยว


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร