" ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามอร่อย "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ในสมัยก่อน อาณาจักรทวาราวดีซึ่งอยู่ในแถบนี้เคยรุ่งเรืองทางศาสนาและการค้ามาก่อน พระปฐม เจดีย์องค์เดิมสร้างไว้ตั้งแต่สมัยพระโสณะกับพระอุตระเข้ามาเผยแพร่ศาสนา


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
พระร่วงโรจนฤทธิ์