ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นสวนผลไม้ชนิดต่าง ๆ แหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ดังนั้นผลผลิตด้านการเกษตรพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของจังหวัดนี้จึงได้แก่ ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว, หมอนทอง, กบพันธุ์-ต่างๆ, มังคุด, มะไฟ, มะพร้าวน้ำหอม,กล้วยหอม, ขนุน, ส้มโอ, มะม่วง,มะปราง ฯลฯ

สำหรับไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะไว้จำหน่ายทั้งต้นและดอกได้แก่ เฟื่องฟ้า,กล้วยไม้, หน้าวัว, กุหลาบ, ปักษา-สวรรค์, พุทธรักษา, ดอกบัว, เฟิร์น,กล้วยบัว, กระดังงา, จำปี, ดาหลา ฯลฯ

นอกจากผลผลิตทางด้านเกษตรที่มีชื่อเสียงดังกล่าวแล้ว จังหวัดนนทบุรี ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่อง- ปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ ที่ผลิตทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการประดับตกแต่งบ้านและสวน รวมทั้ง ของที่ระลึก เช่น หม้อน้ำศิลปะแบบมอญ ถ้วย ชาม กะทะ โอ่ง กระถาง และครก ฯลฯ แหล่งผลิตเครื่องปั้น- ดินเผาของจังหวัดนนทบุรี อยู่ที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ตลอดแนวทางเดิน 2 ข้างทางบนเกาะเกร็ด นับตั้งแต่วัดปรมัยยิกาวาส ไปทางด้านเหนือและด้านใต้ จะมีบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวอยู่หลายหมู่บ้าน

สวนเพาะพันธุ์พุทธรักษา ปักษาสวรรค์ กล้วยบัว และกระดังงา "สวนพุทธสุทธิพันธุ์" 102/5 หมู่ 7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย ของนายสุทธิพันธุ์ บุญใจใหญ่

สวนไม้ตัดดอกดาหลา 49/9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย โทร. 4333703 ของนายยวด ต่ายเทศ

สวนเพาะพันธุ์กล้วยไม้ ทองหล่อออร์คิด 77/3 ถนนแจ้งวัฒนะริมคลองประปา อ.ปากเกร็ด โทร. 5734686

สวนดอกหน้าวัว เฟิร์น 35/1 หมู่ 4 ซอยวัดรวก ต.บางสีทอง อ.บางกรวย โทร. 4358898 ของ นายสมพงษ์ ทับพุ่ม

สวนทุเรียน 55/2 หมู่ 6 ต.บางรักน้อย คลองอ้อม ตรงข้ามวัดขวัญเมือง อ.เมือง ของนางไสว ทัศนียเวศ

แหล่งเพาะพันธุ์เฟื่องฟ้าและไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ บริเวณ 2 ข้างทางริมถนนสายตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี หรือที่เรียกกันว่า "ถนนสายดอกไม้" ที่ผ่านท้องที่อำเภอบางกรวยและอำเภอ บางใหญ่ นอกจากบริเวณริมถนนสายดอกไม้นี้แล้ว ในพื้นที่เขตอำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขายไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด แหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร