" เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ทั่วท้องน้ำเจ้าพระยาในแถบนี้เต็มไปด้วยดอกบัวเด่นเป็นสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ- หล้านภาลัยจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเมืองใหม่จากสามโคกเป็นปทุมธานี


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี