การเดินทาง


ทางรถยนต์

หากขับรถไปเอง ไปได้ 2 ทาง คือ เส้นทางแรกจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี ระยะทาง 166 กิโลเมตร เส้นทางที่สองไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ทางสาย ธนบุรี-ปากท่อ ผ่านสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 4 เข้าเพชรบุรี ระยะทาง 121 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนน บรมราชชนนีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อ โทร. 4351199 (รถปรับอากาศ) รถออกทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง และ โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา) รถออกทุก ๆ 15 นาที นอกจากนั้นสามารถ โดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสาย เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร, กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพฯ - หัวหิน ซึ่งแวะลงที่เพชรบุรีได้ หรือบริษัท เพชรบุรีทัวร์ โทร. 4357408 รถเที่ยวแรกออกเวลา 5.00 น. เที่ยวสุดท้ายออกเวลา 21.00 น.

ทางรถไฟ

จากกรุงเทพฯ มีรถไฟไปเพชรบุรี และชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีรถไฟ หัวลำโพง) รายละเอียดโปรดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010,2237020 และออกจากสถานีรถไฟ ธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 4113102

ระยะห่างจากจังหวัดไปยังอำเภอต่าง ๆ

อ.เมือง - อ.ท่ายาง 18 กิโลเมตร
อ.เมือง - อ.ชะอำ 45 กิโลเมตร
อ.เมือง - อ.บ้านแหลม 12 กิโลเมตร
อ.เมือง - อ.บ้านลาด 8 กิโลเมตร
อ.เมือง - อ.เขาย้อย 23 กิโลเมตร
อ.เมือง - อ.หนองหญ้าปล้อง 34 กิโลเมตร
อ.เมือง - อ.แก่งกระจาน 57 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานที่ใกล้เคียง

เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ 158 กิโลเมตร เพชรบุรี - ราชบุรี 54 กิโลเมตร
เพชรบุรี - กาญจนบุรี 144 กิโลเมตร

<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร