เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานแห่บั้งไฟปราจีนบุรี

งานแห่บั้งไฟปราจีนบุรี จัดขึ้น ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกปีบ ในวันวิสาขบูชา มีการจุดบั้งไฟขึ้นสูง และการประกวดรำเซิ้งของขบวนแห่บั้งไฟ ตลอดจนมหรสพสมโภชมากมาย

งานวันเกษตร

งานวันเกษตร จัดขึ้น ณ บริเวณสนามลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด ประมาณเดือนมิถุนายน ในงานมีการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ขนุน ส้มโอ มังคุด กระท้อน และหน่อไม้ไผ่ตง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการทางวิชาการเกษตรและมหรสพสมโภช ตลอดงาน

งานเทศกาลมาฆบูชา

งานเทศกาลมาฆบูชา จัดตรงกับวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ณ วัดสระมรกต อำเภอโคกปีบ ในงานมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและประชาชนจำนวนมาก ตลอดจนงานนมัสการรอยพระพุทธบาท คู่ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

งานประเพณีแข่งเร