ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 135 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,762.50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ดอน และป่าเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

การปกครอง

ปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอนาดี อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดนครราชสีมา