ที่ระลึกจากจังหวัด


เครื่องจักสาน และเครื่องหวาย อ.เมือง ที่นอนปราจีน เรือนจำจังหวัด อ.ประจันตคาม ต.โพธิ์งาม
หินแกะสลัก อ.เมือง เครื่องแกะสลักจากหิน ทางเข้าวัดเขาอีโต้ ต.บ้านพระ