ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าพื้นเมือง

ประเภทเครื่องปั้นดินเผา มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายในตัวเมืองราชบุรี จำนวนกว่า 40 โรง สินค้าที่ผลิต ได้แก่ โอ่ง กระเบื้อง ไห กระถาง ท่อน้ำ ของชำร่วยต่าง ๆ เช่น

โรงงานรัตนโกสินทร์ ถนนเพชรเกษม โทร.321322,321323
โรงงานเถ้าฮงไถ่ ถนนสายเจดีย์หัก โทร.337574
โรงงานรุ่งศิลป์ ถนนสายเจดีย์หัก โทร.321371
โรงงานสยามราชเครื่องเคลือบ ถนนเพชรเกษม โทร.337502
โรงงานดินทอง ถนนศรีสุริยวงศ์ โทร.337529
โรงงานเยี่ยมศิลป์ ถนนเพชรเกษม โทร.337738
บริษัทราชาเซรามิค จำกัด ถนนทรงพล อำเภอบ้านโป่ง

ประเภทสิ่งทอ มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายในตัวเมืองราชบุรี และอำเภอโพธาราม ประมาณ 20 โรง สินค้าที่ผลิตคือ ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า (เสื้อผ้าทอบ้านไร่ที่มีชื่อมานาน) เช่น

โรงงานไทยเจริญ ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง โทร.338530
โรงงานราชบุรีการทอ ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง โทร.338531
โรงงานย้งฮั่วหลี ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง โทร. 337337
โรงงานกังวาลการทอ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม

นอกจากที่กล่าวแล้ว สินค้าประเภทสิ่งทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกอย่างหนึ่ง คือ "ผ้าจก" ซึ่งมี ความปราณีตสวยงาม เพราะเป็นการทอด้วยมืออย่างพิถีพิถัน สามารถเข้าชมและซื้อได้ที่ศูนย์สืบทอดศิลปะ ผ้าจกวัดแคราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร

ประเภทผัก ผลไม้

หัวผักกาดหวาน-เค็ม มีชื่อของหมู่ที่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม หาซื้อได้ทั่วไป เช่น ที่ร้านแม่ฮวย (เชลล์ชวนชิม)
องุ่นหวานดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อมาก ของอำเภอดำเนินสะดวก มีจำหน่ายทั่วไปในตัวจังหวัด และที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
มะม่วงวัดเพลง พันธุ์หนังกลางวันอันมีชื่อ มันอร่อย โดยเฉพาะที่มาจาก "ไร่ทองสามสี" หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง
ตลาดกลางสีเมือง ศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตรของราชบุรี

ประเภทผลิตภัณฑ์นมสด

จังหวัดราชบุรี มีชื่อเรื่องผลิตนมสดมานาน ซึ่งดำเนินงานโดยสหกรณ์โคนม หนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)ซึ่งเป็นนมสดที่มีคุณภาพและราคาถูก ซึ่งสามารถ ซื้อได้ทั่วไปและที่ศูนย์จำหน่ายของสหกรณ์ฯริมถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม

ประเภทที่นอนนุ่น

ซึ่งเป็นที่นอนทีมีชื่อมานาน มีแหล่งผลิตที่ อำเภอโพธาราม เช่น ที่นอนจารุภัณฑ์ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลคณานุกูล ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลือก โรงงานสุพร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลือก

ประเภทหินประดับ ตะโกดัดและไม้แคระ

ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเขางู-เบิกไพร หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง ราชบุรี ซึ่งมีให้เลือกซื้อหามากมายและส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศ

ประเภทเขียงไม้มะขามและตุ๊กตา

มีแหล่งผลิตและจำหน่ายที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม ติดถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร และที่ตำบลดอนสัง อำเภอ ดำเนินสะดวก

ประเภทเครื่องทองเหลือง

สินค้าที่ผลิตคือ ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองต่างๆ เครื่องประดับ กระดิ่งผูกคอวัวเป็นต้น ติดต่อได้ที่หมู่บ้านเขาลอยมูลโค หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 6 กม.

ประเภทแคนลายและขลุ่ย

เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้าน หมู่ที่13 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง ราชบุรี ที่ทำ มานานมีรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามมีสถานที่ผลิตและจำหน่ายที่ 140 ถนนคฑาธร ข้างสถานีรถไฟ ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี

ประเภทของใช้และเครื่องประดับจากเถาไม้

อีกสิ่งหนึ่งที่จะจัดให้เป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้ เป็นงานฝี มือที่สร้างสรรค์คุณค่าจากเถาไม้ที่ไร้ค่ามาเป็นสิ่งตกแต่งบ้านที่สวยงาม ติดต่อจะซื้อหรือชมที่ร้าน สินค้าพื้นเมืองข้างสถานีรถไฟเมืองราชบุรี

ประเภทผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า

ที่ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก เป็นแหล่งหัตถกรรมที่มีฝีมือลือชื่ออีก แห่งหนึ่งด้านตุ๊กตาผ้าเป็นรูปสัตว์ และผลไม้ต่าง ๆ ไว้สำหรับประดับทั้งในบ้านและในรถ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร