การเดินทาง


ทางรถยนต์

ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านนครปฐม เข้าราชบุรีหรือเส้นทางสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 338 ) จากกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล ไปพบกับถนนเพชรเกษมก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี รวมระยะทาง 101 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวันวันละหลายเที่ยว รายละเอียด ติดต่อได้ที่ โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา) และ 4351199 (รถปรับอากาศ) และที่จังหวัดราชบุรี โทร. 338276, 338439

ทางรถไฟ

จังหวัดราชบุรีสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟมีรถไฟ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ซึ่งมีทั้งรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รายละเอียดและกำหนดเวลาตลอดจนค่าโดยสาร ติดต่อสอบถามที่สถานี รถไฟกรุงเทพฯ โทร. 2237010, 2237020 และสถานีรถไฟธนบุรี โทร.4113102 รายละเอียดเส้นทางเดินทางระหว่างจังหวัด

ระยะทางการเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง

กรุงเทพฯ - ราชบุรี 101 กิโลเมตร
นครปฐม - ราชบุรี 43 กิโลเมตร
กาญจนบุรี - ราชบุรี 87 กิโลเมตร
สมุทรสงคราม - ราชบุรี 43 กิโลเมตร
สมุทรสาคร - ราชบุรี 78 กิโลเมตร
เพชรบุรี - ราชบุรี 54 กิโลเมตร
บ้านโป่ง - ราชบุรี 37 กิโลเมตร
ดำเนินสะดวก - ราชบุรี 40 กิโลเมตร
โพธาราม - ราชบุรี 17 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถานีขนส่งราชบุรี โทร.(032) 338276, 338439

ระยะทางการเดินทางโดยรถไฟ

กรุงเทพฯ - ราชบุรี 100 กิโลเมตร
นครปฐม - ราชบุรี 52 กิโลเมตร
เพชรบุรี - ราชบุรี 51 กิโลเมตร
บ้านโป่ง - ราชบุรี 32 กิโลเมตร
ปากท่อ - ราชบุรี 24 กิโลเมตร
โพธาราม - ราชบุรี 18 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถานีขนส่งราชบุรี โทร.(032) 337002


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร