การเดินทาง


ทางน้ำ

มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ทางอำเภอพระประแดง อำเภอเมือง ไปออก ปากอ่าวไทย เป็นทางคมนาคมติดต่อกับกรุงเทพฯ คลองเตย คลองด่าน คลองสำโรง คลองสรรพสามิต คลอง ประเวศบุรีรมย์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

ทางรถยนต์

ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) เป็นทางหลวงแผ่นดินจากกรุงเทพฯ เข้าสู่ตัวจังหวัดสมุทรปราการ

รถประจำทางปรับอากาศ

ปอ.6 (ปากเกร็ด - พระประแดง) ปอ.7 (ตลาดพลู - สำโรง) ปอ.8 (ท่าราชวรดิษฐ์ - ปากน้ำ) ปอ.11 (บางลำพู - ปากน้ำ) ปอ.13 (รังสิต - ปู่เจ้าสมิงพราย) ปอ.126 (นนทบุรี - สำโรง) ปอ.145 (สวนจตุจักร - สมุทรปราการ) ปอ.2 (สำโรง - ปากคลองตลาด) ปอ.138 (สวนจตุจักร - พระประแดง) ปอ.142 (วัดเลา - สมุทรปราการ)

รถประจำทางธรรมดา

สาย 2 (สำโรง - ปากคลองตลาด) สาย 20 (ป้อมพระจุลฯ - ท่าน้ำดินแดง) สาย 23 (สี่เสาเทเวศน์ - สำโรง) สาย 25 (ท่าช้าง - ปากน้ำ) สาย 82 (พระประแดง - สนามหลวง) สาย 102 (ปากน้ำ - ช่องนนทรี) สาย 116 (สำโรง - สาธร) สาย 119 (ปากน้ำ - สามแยก) สาย 129 (ทางด่วน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สำโรง) สาย 138 (ทางด่วน วัดเลา - ปากน้ำ) สาย 142 (ทางด่วน วัดเลา - ปากน้ำ) สาย 145 (สวนจตุจักร - ปากน้ำ)


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร