" เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมุทรสาครมีบรรดาเรือสินค้าของแขกมะละกา มาจอดพัก และมีสำเภาจีน ด้วย ในบริเวณนี้จึงเรียกว่า ท่าจีน ตราของจังหวัดจึงใช้เป็นรูปสำเภาจีนแล่นอยู่ในทะเล


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นากุ้งนาเกลือ