ร้านอาหาร


ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร

เกียง้วน 2 321/78 นิคมรถไฟ ถนนสุขาภิบาล โทร. 411976
ขวัญโดม 99/2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ โทร. 412028
คลองครุ 81/1 ซอยศรีเมือง ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย โทร. 423205
ทอง 314 หมู่ที่ 2 ถนนสายกำพร้า-โกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก โทร. 426699
นิวเฟรนด์ 69/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าจีน โทร. 422897-8
นิวรสทิพย์ 927/43 สี่แยกซุปเปอร์ ถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 411899,411900
บัตเตอร์ฟลาย 427/400 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย โทร. 424337
รสเลิศ 927/420 ถนนเศรษฐกิจ 1
เรือนทิพย์ 238/1 ถนนกิจมณี เชิงสะพานข้ามคลอง โทร. 422707
วังน้ำเค็ม 927/178 ถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 411782
สวนอาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ 923/149 ตำบลมหาชัย โทร. 421574
สวนอาหารรับลม 237/196 ตลาดสามร้อยห้อง โทร. 412266

ในเขตอำเภอก