เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2

งานวันลิ้นจี่

งานวันลิ้นจี่ จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน ที่อำเภออัมพวา(จัดเป็นบางปี ขึ้นอยู่กับผลผลิตของลิ้นจี่)

งานนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม

งานนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม จัด