" เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ชื่อเดิมของจังหวัดนี้คือ เมืองแม่กลอง เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำแม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ สำคัญมาแต่สมัยโบราณ ตราของจังหวัดจึงทำเป็นรูปกลองลอยน้ำ สองฟากฝั่งเป็นต้นมะพร้าวเป็นสัญลักษณ์ อาชีพหลักของจังหวัด


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ดอนหอยหลอด