ร้านอาหาร


อำเภอเมือง

จานแก้ว 158/3 เชิงสะพานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต.แม่กลอง โทร. 711291
จินดา 193 ซอยแหลมใหญ่ เชิงสะพานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โทร. 711650
ตั้งไห้ฮง ภัตตาคาร 526/4 ถ.เพชรสมุทร โทร. 711084
เทพนิร์มิต 67 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง โทร. 01-9410618
ธงชัย 534/15 ถ.เกษมสุข
นิวเปงล้ง 125/15 ถ.ทางเข้าเมือง โทร. 712413
น้องหนู หน้าศาลากลางจังหวัด
ผู้ใหญ่ธรรม คลองสุขสมบูรณ์ ใกล้ศาลกรมหลวงชุมพร ต.บางจะเกร็ง
ริมอ่าว 213 หมู่ 1 ต.บางจะเกร็ง โทร. 711299
เรือนวารี 155 ต.แม่กลอง
เลิศพานิช ถ.ทางเข้าเมือง ใกล้ร้านนิวเปงล้ง <