เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญ ของจังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวของประเทศไทย โดยถือเอาวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8ของทุกปี จะมีประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่และคนหนุ่มสาวทั่วไป ต่างพากันไปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ซึ่งตามประเพณีชาวพุทธทั้งหลาย เมื่อเสร็จจากการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าแล้ว ประชาชนโดยทั่วไปก็จะพากันไปเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้นกระชายหรือต้นขมิ้น มีสีสัน เป็นดอกสีเหลืองหรือสีขาว เรียกว่า "ดอกเข้าพรรษา" ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้ชอบขึ้นตามไหล่เขา และจะมีเฉพาะ ช่วงเข้าพรรษา โดยจะมีการตักบาตรดอกไม้ในตอนบ่ายของวันเข้าพรรษา บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวร- มหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท

ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก

ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก เป็นงานประเพณี หรือ เรียกว่า " งานแห่เจ้าพ่อเขาตก " โดยในงานนี้จะมีการแสดงอภินิหารต่าง ๆ ของเจ้าพ่อเขาตก ควบคู่ไปกับการกระทำพิธีลุยไฟ แห่สิงโตล่อโก๊ะ และการแสดงงิ้ว ส่วนมากชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศ จะเดินทางมาร่วมงาน ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 รวม 4 วัน เป็นประจำทุกปี บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว

ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วนี้ชาวพุทธเชื่อกันว่า เป็นฟันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 จะมีการจัดงานของชาวอำเภอพระพุทธบาท โดยอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ออกแห่ฉลองรอบเมืองพระพุทธบาท โดยมีความเชื่อว่า หากม