" พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
รูปมณฑป หมายถึงมณฑปที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จ- พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ นับเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดของชาวไทย


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ตำหนักท้ายพิกุล
ตำหนักธารเกษม
ตำหนักสระยอ
บ่อพรานล้างเนื้อ
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก


สถานที่ท่อ