ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าพื้นเมือง

สระบุรีมีสินค้าพื้นเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของกำนัลได้หลายอย่าง มี วางขายอยู่ตามตลาด และร้านค้าทั่วไปในเมืองสระบุรี สินค้าประเภทแรกที่หาได้ง่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สหกรณ์-โคนมมวกเหล็ก และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เนื้อหวาน เนื้อเค็ม กระหรี่พัฟมะม่วงหนองแซง ส้มเขียวหวาน แตงโม น้อยหน่า ดอกกระหล่ำปลี

สินค้าประเภทต่อมา คือ สินค้าพื้นเมืองเป็นประเภทงานฝีมือได้แก่ เครื่องจักสาน ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลต้นตาล และตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้ ครกหิน ผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง สินค้าประเภทอุตสา-หกรรมคือ ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์หินอ่อน กระเบื้องกระดาษ กระเบื้องเคลือบ และโมเสค


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร