" ชายแดนเมืองบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทยเขมร "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณหมายถึง การที่จังหวัดสระแก้วตั้งทางทิศบูรพา ภาพโบราณสถาน ประสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว ภาพพระพุทธรูปปางสงฆ์สรีระ ประทับยืนบนดอกบัวหมายถึง เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดสูง 2,536 เซนติเมตร เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งความชุ่มชื่นร่มเย็น


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด