ที่ระลึกจากจังหวัด


ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ มี 2 แห่ง คือ โรงงานวันน้ำเย็นประดิษฐกรรม ที่สุขาภิบาล ซอย 10 และสหกรณ์ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น ริมถนนวังน้ำเย็น-จันทบุรี (ตรงข้ามตลาด)

สวนสิริพร ขายผลไม้ตามฤดูกาล มีมะขาม มะม่วง กระท้อน 129 หมู่ 4 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว โทร. 251095

ร้านโพธิแก้วแอนติก 78 ถนนจิตต์สุวรรณ อำเภออรัญประเทศ

ร้านขายตะเกียงโบราณและสูทเก่าจากต่างประเทศ ตรงข้ามร้านโพธิแก้วแอนติก


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร