การเดินทาง


ทางรถยนต์

เส้นทางที่สะดวกมี 2 สาย คือ 1. กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้ว 2. กรุงเทพฯ-รังสิต- องครักษ์-นครนายก-กบินทร์บุรี- สระแก้ว

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ไปสระแก้ว ซึ่งเป็นรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ รายละเอียดติดต่อ โทร. 2720299-300

ทางรถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ ทุกวันเวลา 6.00 น. และ 13.10 น. ซึ่งจะผ่านสถานีฉะเชิงเทรา สถานีปราจีนบุรี สถานีกบินทร์บุรี สถานีสระแก้ว และสถานีปลายทางคือ สถานีอรัญประเทศ รายละเอียด ดิดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 2237010,2237020


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร