เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ มีการแสดงยุทธหัตถีชนช้างเทิดพระเกียรติ การออกร้านของอำเภอ และหน่วยราช การต่างๆ รวมทั้งการแสดงมหรสพ งานนี้จะจัดในช่วงปลายเดือนมกราคม ระยะเวลาประมาณ 9 วัน โดยจะกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 มกราคาของทุกปี

งานเทศกาลทิ้งกระจาด

งานเทศกาลทิ้งกระจาด กำหนดจัดงานหลังสารทจีนไป 3 วัน เริ่มวันที่ 18 เดือน 7 ของจีน ตรงกับเดือน 9 ของไทย ราวเดือนสิงหาคม - กันยายาม ของทุกปี สถานที่ จัดงานอยู่ในเขตเทศยาล ตั้งแต่สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง จนถึงด้านหลังเทศบาลเมืองฯ

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว จัดในเดือนตุลาคม หลังจากออกพรรษาแล้วในเดือนตุลาคม จะมีการนำอาหาร ขนมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนมต้มลูกโยนใส่บาตรให้กับพระสงฆ์

ประเพณีกำฟ้า

ประเพณีกำฟ้า เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทยพวน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือวันขึ้น 3 และ 7 ค่ำเดือนกุมภาพันธ์ วันกำฟ้าจะหยุดทำงานและเตรียมอาหาร ขนมหวาน คือ ข้าวหลาม นำไปถวายพระ เมื่อถึงกลางคืนจะมีงานเลี้ยงฉลอง ประเพณีนี้ยังคงมีอยู่ในอมู่บ้านไทยพวน

ประเพณีแต่งงานของไทยโซ่ง

ประเพณีแต่งงานของไทยโซ่ง พีธีแต่งง่านดั้งเดิมของไทยโซ่ง ต.สวนแตง อ.เมือง ดอนมะเกลือ หลองแดง อ.อู่ทอง หลังจากที่ได้รับอนุญาติฝ่ายเจ้าสาวแล้ว เจ้า บ่าวจะจัดงานในวันขึ้น 1 ค่ำจนถึง 13 ค่ำของเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นในหมู่ไทยพวน ไทยเวียง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นกาบูชาเทวดาให้ฝนตกตามฤดูกาล มีการจัดเตรียมบั้งไฟแห่ แหนไปวัดและยิงบั้งไฟที่วัด ปัจจุบัน ยังคงหาดูได้ในตำบลต่างๆ ในอำเภออู่ทอง และอำเภอบางปลาม้า


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร