ที่ระลึกจากจังหวัด


สินค้าพื้นเมือง

หัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากของสุพรรณบุรี คือ เครื่องจักสานประเภทไม้ไผ่ และหวาย โดยเฉพาะลายดอกพิกุล และหนามทุเรียนสุพรรณ เป็นลายที่มีความสวยงามและประณีตสูงมาก และการ ทอผ้าที่อำเภออู่ทอง นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอาหารและของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ขนมสาลี่ แห้วกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง เห็ดโคน น้ำตาลทราย เป็ดย่างน้ำผึ้ง ปลาม้า ไก่อบฟาง ปลาแดดเดียว เนื้อแดดเดียว ในตลาดทรัพย์สิน เป็นต้น


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
การเดินทาง | แผนที่ | สถานที่พัก | ร้านอาหาร