ชมรายละเอียดของโรงแรมรีสอร์ทเพิ่มเติม

pongsuda garden &spa; package 890bath,train bkk -wangpo,lunch on raft,activities,dinner,breakfast one overnight,excursions,tham-krasea,elephantcamp,by train to sayok -noi

หมายเหตุ
1. ไม่สามรถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของโรงแรม
2. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ให้บริการนี้ในกรณีโรงแรมไม่มีห้องว่าง
4. คูปองนี้ ไม่ สามารถใช้ในช่วง long weekend ได้

[ เงื่อนไขการใช้คูปอง ] [ PRINT คูปอง( สีเท่านั้น ) ]