เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานประเพณีของดีเมืองจันท์วันผลไม้

งานประเพณีของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ภายในงานมีการประกวดผลไม้ แห่ขบวนรถผลไม้ ประกวดธิดาชาวสวน แข่งขันกินทุเรียน ประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ออกร้านจำหน่ายอัญมณี แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การออกร้านของกลุ่มเกษตรกร


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


ประวัติ การปกครองและอาณาเขต | สถานที่ท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร