ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

จันทบุรี หรือเมืองจันท์ เป็นเมืองชายทะเลภาคตะวันออก อดีตเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญเกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่หลายสมัยหลายตอน ทั้งสมัยก่อนกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ มีสิ่งก่อสร้าง หลงเหลือพอเป็นหลักฐานปรากฏอยู่ เมืองจันท์เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ มีทรัพย์ในดินสินในน้ำ ใต้แผ่นดินมี อัญมณีหลายหลากชนิด ที่มีราคามากและคงความนิยมแพร่หลาย คือ ทับทิมสยาม นอกจากนี้มีการปลูกผลไม้ เพราะเป็นเมืองที่มีดินอุดม สภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการเกษตร ตามชายฝั่งทะเลทำการประมง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมีมากพอ ๆ กับเมืองอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง

การปกครอง

จันทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ กับ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว กิ่งอำเภอแก่งหางแมว กิ่งอำเภอนายายอาม กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร